Bird Names in Oluf Rygh's Norwegian Farm Names

by Christie L. Ward (Gunnvǫr silfrahárr), ©2013

Swan

Old Norse Date  Headword 1st El. 2nd El. URL
*Elptardalrn.d.Optedal Oltedal øvre og nedreelptr + áswan + river dalrvalley, dale Link
n.d.AltedalOltedal øvre og nedre elptr + áswan + riverdalrvalley, dale Link
n.d.OlttedallOltedal øvre og nedre elptr + áswan + riverdalrvalley, dale Link
n.d.Øffreopttedall Oltedal øvre og nedreelptr + áswan + river dalrvalley, dale Link
n.d.AlttedallOltedal øvre og nedre elptr + áswan + riverdalrvalley, dale Link
n.d.AltedallOltedal øvre og nedre elptr + áswan + riverdalrvalley, dale Link
n.d.OltedallOltedal øvre og nedre elptr + áswan + riverdalrvalley, dale Link
1563OptedallOltedal øvre og nedre elptr + áswan + riverdalrvalley, dale Link
1602OftedalOltedal øvre og nedre elptr + áswan + riverdalrvalley, dale Link
*Elptraland1610 Lille EptelandEftelandelptr + áswan + river landland Link
1616EpthelandEfteland elptr + áswan + riverlandland Link
*Alptarnes1601Offtenes Ofteneselptr + áswan + rivernes ness, headland Link
*Elptarvágr1603 ErtewoigErtesvaagelptrswanvágr creek, bay Link
1606ErteuogErtesvaagelptr swanvágrcreek, bay Link
1616ErttuogErtesvaagelptr swanvágrcreek, bay Link
*Elpt(r)avágr or *Elpt(r)arvágr 1511EptheuaghEftevaag elptr + áswan + rivervágrcreek, bay Link
1601EffeuogEftevaag elptr + áswan + rivervágrcreek, bay Link
*Elptravágr1563 EltheruogEltrevaagelptrswanvágr creek, bay Link
1567ElteruoghEltrevaag elptrswanvágrcreek, bay Link
1602EltheruogEltrevaag elptrswanvágrcreek, bay Link
1610ElteruogEltrevaag elptrswanvágrcreek, bay Link
*Elptirvágrn.d. EttiswoghEttesvaagelptrswanvágr creek, bay Link
1603EidzuogenEttesvaag elptrswanvágrcreek, bay Link
1606EidtzuogEttesvaag elptrswanvágrcreek, bay Link
1616EidsuogenEttesvaag elptrswanvágrcreek, bay Link
1617EttisuogEttesvaag elptrswanvágrcreek, bay Link
*Svandalr1606Suandall Svandalsvanrswandalrvalley, dale Link
Svanvǫllr1590Suanuoldt Svanevoldensvanrswanvǫllrfield Link
1643SuanneuoldSvanevolden svanrswanvǫllrfield Link

Return to Index